Adres:
Caracasbaaiweg 274
Naast Botika Sorsaka
 Klik op adres voor kaart 

Tel.Nr. Algemeen:
736-0530

Spoedlijn:
738-9111

Openingstijden:
ma-vr: 07:30 - 12:30
            14:00 - 17:00

Consulten uitsluitend volgens afspraak

Afspraken:
Bellen tussen
07:30- 10:30

en van
14:30 tot 16:30


Korte medische vragen:
WhatsApp #528-8118

Herhaalrecepten
WhatsApp #524-5625


Avond -en
weekenddienst

Beluister a.u.b. het
antwoordapparaat
Informatie Tarieven
Bijlage 1 behorende bij het eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 17de juli 2009 ter vaststelling van nieuwe maximum consult- en verrichtingentarieven voor de huisartsen.
Maximumtarieven voor huisartsen te Curacao,
Tarieventabel volgens nieuwe consulttarief zoals opgesteld door de Dienst Economische Zaken na overleg met de Commissie Tarieven Huisartsen en het Bureau Ziektekosten Voorzieningen.
TARIEF
CODE:
ALGEMEEN (Nafl.)
1.0001 Consult 70,00
1.0002 Recept ( digitaal) 35,00
1.0003 Telefonisch consult c.q. recept (na diensttijd) 70,00
1.0004 Consult langer dan 20 minuten 140,00
1.0005 Visite 200,00
1.0006 Visite langer dan 20 minuten 250,00
1.0007 Spoedvisite 250,00
1.0008 Spoedvisite langer dan 20 minuten 300,00
1.0009 Avond- of weekend consult 150,00
1.0010 Avond- of weekend consult langer dan 20 minuten 200,00
1.0011 Avond- of weekend visite 250,00
1.0012 Avond- of weekend visite langer dan 20 minuten 300,00