Adres:
Caracasbaaiweg 274
Naast Botika Sorsaka
 Klik op adres voor kaart 

Tel.Nr. Algemeen:
736-0530

Spoedlijn:
738-9111

Openingstijden:
ma-vr: 07:30 - 12:30
            14:00 - 17:00

Consulten uitsluitend volgens afspraak

Afspraken:
Bellen tussen
07:30- 10:30

en van
14:30 tot 16:30


Korte medische vragen:
WhatsApp #528-8118

Herhaalrecepten
WhatsApp #524-5625


Avond -en
weekenddienst

Beluister a.u.b. het
antwoordapparaat
Informatie Tarieven
Bijlage 1 behorende bij het eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 17de juli 2009 ter vaststelling van nieuwe maximum consult- en verrichtingentarieven voor de huisartsen.
Maximumtarieven voor huisartsen te Curacao,
Tarieventabel volgens nieuwe consulttarief zoals opgesteld door de Dienst Economische Zaken na overleg met de Commissie Tarieven Huisartsen en het Bureau Ziektekosten Voorzieningen.
TARIEF
CODE:
ALGEMEEN (Nafl.)
1.0001 Consult 42,00
1.0002 Telefonisch consult c.q. recept. 21,00
1.0003 Telefonisch consult c.q. recept (na diensttijd) 42,00
1.0004 Consult langer dan 20 minuten 84,00
1.0005 Visite 63,00
1.0006 Visite langer dan 20 minuten 84,00
1.0007 Spoedvisite 84,00
1.0008 Spoedvisite langer dan 20 minuten 105,00
1.0009 Avond- of weekend consult 84,00
1.0010 Avond- of weekend consult langer dan 20 minuten 126,00
1.0011 Avond- of weekend visite 147,00
1.0012 Avond- of weekend visite langer dan 20 minuten 168,00
1.0020 Bevaling 3de klasse incl. pre- en postnatale zorg 1.260,00
1.0021 Bevaling 2de klasse incl. pre- en postnatale zorg 1.344,00
1.0022 Bevaling 1de klasse incl. pre- en postnatale zorg 1.428,00
1.0023 Uitsluitend prenatale zorg 378,00
1.0024 Uitsluitend hulp bij bevalling 3de klasse 630,00
1.0025 Uitsluitend hulp bij bevalling 2de klasse 714,00
1.0026 Uitsluitend hulp bij bevalling 1de klasse 798,00
1.0027 Uitsluitend postnatale zorg 252,00
Kleine en / of bijzondere verrichtingen
1.0028 Injectie w.o. Venapunctie 21,00
1.0028 Aanleggen drukverband 21,00
1.0028 Hechtingen verwijderen 21,00
1.0028 Visusonderzoek 21,00
1.0028 Fluoresceïneonderzoek 21,00
1.0028 Paptest 21,00
1.0028 Oortoilet 21,00
1.0028 Schiötztonometrie 21,00
1.0028 Fluoronderzoek incl. van microscopie 21,00
Kleine chirurgische verrichtingen
1.0029 Behandeling distorsie / luxatie 42,00
1.0029 Wondbehandeling incl. Eventueel hechtingen 42,00
1.0029 Incisie abces 42,00
1.0029 Verwijdering corpus alienum 42,00
1.0029 Plaatsen of verwijderen I.U.D. 42,00
1.0029 Plaatsen of verwijderen pessarium 42,00
1.0029 Catheterisatie 42,00
1.0029 Wratbehandeling middels cryocoagulatie 42,00
1.0029 Intra-articulaire injectie 42,00
1.0029 Punctie c.q. Inspuiting bij bursitis 42,00
1.0029 Nagelextractie 42,00
1.0029 Electrocauterisatie 42,00
1.0029 Clavus 42,00
Uitgebreide kleine chirurgie
1.0030 Excisie atheroomcyste, ganglion, keratose
fibroom lipoon, epitheelcyste, naevus 84,00
1.0030 Wigexcisie 84,00
Wegens, investeringen voor apparatuur worden deze verrichtingen apart vermeld
1.0031 Registratie E.C.G. Met beoordeling 84,00
1.0032 Ultrasound onderzoek (Echoscan) 126,00
1.0033 Foutaal of Veneus Doppleronderzoek 21,00
1.0034 Audiografie 42,00
1.0035 Vernevelen 21,00
1.0036 Longfunctie 42,00
De tarieven vermeld onder de codenummers 1028 t/m 1034 zijn exclusief het van toepassing zijnde algemeen tarief, kostprijs, medicatie en materialen
1.0099 Overige niet voornoemde verrichtingen 42,00
1.0040 Labaratoriumkosten tarief Landslaboratorium
1.0050 Genees- en verbandmiddelen kostprijs
1.0060 Materiaalkosten kostprijs