Adres:
Caracasbaaiweg 274
Naast Botika Sorsaka
 Klik op adres voor kaart 

Tel.Nr. Algemeen:
736-0530

Spoedlijn:
738-9111

Openingstijden:
ma-vr: 07:30 - 12:30
            14:00 - 17:00

Consulten uitsluitend volgens afspraak

Afspraken:
Bellen tussen
07:30- 10:30

en van
14:30 tot 16:30


Korte medische vragen:
WhatsApp #528-8118

Herhaalrecepten
WhatsApp #524-5625


Avond -en
weekenddienst

Beluister a.u.b. het
antwoordapparaatArts en patient in de dienst


Eigen huisarts
Uw eigen huisarts is over het algemeen het beste geinformeerd over uw gezondheidstoestand. Daarom is het verstandig uw medische problemen zoveel mogelijk aan uw eigen huisarts voor te leggen. Overdag doordeweeks is uw eigen huisarts hiertoe op zijn praktijk of in ieder geval telefonisch bereikbaar.

Dienstdoende huisarts Voor spoedeisende problemen buiten de reguliere praktijkuren kunt u de dienstdoende huisarts raadplegen. Beseft u zich dat de dienstdoende huisarts zich tijdens het contact met u zal beperken tot die problemen die niet kunnen wachten totdat de praktijk van uw huisarts weer open gaat.

Tenzij het antwoordapparaat vermeld dat de dienstdoende arts op het moment dat u belt spreekuur houdt, moet u er vanuit gaan dat de dienstdoende arts niet op zijn praktijk aanwezig is. De dienstdoende huisarts komt buiten de spreekuren om in principe alleen voor spoedgevallen naar zijn/haar praktijk of bij u aan huis.

De dienstdoende huisarts is getraind om telefonisch in te kunnen schatten of uw probleem een meer of minder spoedeisend karakter heeft. Het kan dus zijn dat wanneer u belt, u telefonisch een medisch advies krijgt of het advies om na de dienst naar uw eigen huisarts te gaan.

LET OP Zorgt u a.u.b. als u belt voor voldoende beltegoed. De verantwoordelijkheid voor een goede bereikbaarheid ligt ook bij u en het zg ranka-mi wordt niet beloond met terugbellen.

De patient tijdens de dienst Wat verwacht de huisarts in de dienst van u?

 • Bel het antwoord apparaat van uw eigen huisarts en luister goed naar de boodschap
 • Luister de hele  boodschap  af, soms zijn er meerdere dienstdoende artsen
 • Of kijk op het mededelingen bord van de praktijk van uw huisarts
 • Bel de dienstdoende huisarts en leg uw spoedgeval goed uit
 • Zorg voor voldoende beltegoed
 • Geefalsinformatie :
  • uw naam en leeftijd
  • wie uw eigen huisarts is
  • wat uw klacht is
  • hoe lang de klacht al bestaat
  • of U het eerder hebt gehad
  • of U medicijnen gebruikt en zo ja welke
  • of U onder behandeling bent van een specialist
  • uw adres en telefoonnummer
 • Als U geen gehoor krijgt bij de eerste poging dan moet U na een tijdje nogmaals bellen, het kan namelijk zijn dat de dienstdoende huisarts met een ander spoedgeval bezig is.
 • De meeste dienstgroepen houden spreekuren gedurende het weekend. Ga na hoe dit voor de dienstgroep van uw huisarts geregeld is.